Når kommer feieren?

  • Rutinemessig feiing og tilsyn er alltid varslet på forhånd.
  • Vi er i gang med SMS-varsling. Vi ber om at du går inn på servicevarsling.no eller Altinn og oppdaterer informasjonen som ligger der, slik at alle telefonnumre er oppdatert.
  •  Varslet vil bli sendt ut på SMS minimum 2 dager før feiing/tilsyn skal utføres. 
  •  For å utføre tilsyn, er vi avhengig av at det er noen til stede i alle boenheter. Hvis dagen ikke passer for deg, må du bekrefte dette på linken i SMS evt ring eller send e-post. 

Se også huskeliste før feierbesøk

  • Det er huseiers ansvar at fyringsanlegget er i forskriftsmessig stand og fungerer som forutsatt, men vi stiller gjerne vår kunnskap til disposisjon for å hjelpe deg.
  •  Vi minner om at alt arbeid vi i feieravdelingen utfører ute, er avtalt eller varslet på forhånd, og vårt personell stiller alltid i uniform og har id-kort tilgjengelig.
  • NB Når du er borte fra hjemmet ditt, anbefaler vi at trekker i ovner og spjeld i peis samt feieluker og sotluker stenges/tettes.
  • Lufting via ildsted og sotluker må ikke forekomme.