Avdelingsleder, veg: Dagfinn Wagnild
dagfinn.wagnild@namsos.kommune.no
Besøksadresse: Axel Sellægs veg 9, Hestmarka Namsos
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no
 
Namsos kommune har ansvaret for 120.000 m (12mil) veger og gater. 8 mil er grusveger, 4 mil har fast dekke .
 
Hovedplan veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen drift, vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet.  

 

Hovedplan veg

Vegliste

Kart over kommunale veger

Sommervedlikehold av kommunale veger

Vedlikehold gatelys

Brøyting